รหัส PF16 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 16 มม.  30 บาท/เส้น      
 รหัส PF25 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 25 มม.  40 บาท/เส้น      
 รหัส PF35 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 35 มม.  43 บาท/เส้น      
 รหัส PF50 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 50 มม.  69 บาท/เส้น      
 รหัส PF70 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 70 มม.  89 บาท/เส้น      
 รหัส PF95 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 95 มม.  100 บาท/เส้น      
 รหัส PF120 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 120 มม.  177 บาท/เส้น      
 รหัส PF150 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 150 มม.  185 บาท/เส้น      
 รหัส PF185 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 185 มม.  240 บาท/เส้น      
 รหัส PF240 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 240 มม.  240 บาท/เส้น      
 รหัส PF300 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 300 มม.  325 บาท/เส้น      
 รหัส PF400 ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ 400 มม.  615 บาท/เส้น      
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์          Link
        
Copyright ©2011 by A2A www.khuykhong.com All rights reserved